‘Dit wordt het meest duurzame, circulaire en intelligente gebouw van Nederland’

Het duurt nog een kleine twee jaar, maar dan staat in Wageningen het meest geavanceerde lab met kantooren
productiefaciliteiten, bedoeld voor de voedselwetenschap. Ontworpen door Paul de Ruiter Architects en
gebouwd door Dura Vermeer voor Unilever. VJ was vandaag bij het startschot.